Συντάκτης: Alexandros

adult_education

Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης 2021-2027

Το Γραφείο Εθρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ) συντονίζει την υλοποίηση δράσεων για την εκπόνηση, παρακολούθηση και εποπτεία της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης (ΕΣΔΒΜ) για τα έτη 2021-2027, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και αρμόδιους φορείς, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφ.: 89.482, ημερ.:27/5/2020) . Σημαντικές στοχεύσεις της ΕΣΔΒΜ αποτελούν, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, καθώς και η μείωση της ανεργίας, κυρίως μεταξύ των νέων. Ιδιαίτερη έμφαση...

Συνεχίστε την ανάγνωση

digital_skills

Ενέργειες για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων

Το Ερευνητικό Κέντρο CARDET διενήργησε σειρά επαφών και ενημερώσεων για την προώθηση των δράσεων και επιδιώξεων του έργου AdultDigitalUp, το οποίο στοχεύει στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών/τριων ενηλίκων και των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης. Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι του CARDET είχαν συνάντηση με εκπρόσωπους του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενώ συμμετείχαν σε ενημερωτική συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο της συνάντησης τους με τους εκπρόσωπους τους Υφυπουργείου,  συζητήθηκαν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ του Υφυπουργείου και...

Συνεχίστε την ανάγνωση

digital_skills

Στρατηγικό Σχέδιο Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 2022-2024

Το Υφυπουργειο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει ώς αποστολή τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ποιότητας υπηρεσιών και εξυπηρέτησης που παρέχονται σε πολίτες και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, η έρευνα και η καινοτομία. To Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στοχεύει με το αντίστοιχο σχέδιο να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής κοινωνίας να διασφαλίσει καθολική πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες και να αναβαθμίσει τις ψηφιακές δεξιότητες όλων...

Συνεχίστε την ανάγνωση

los_skilled_adults

Μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων στην Κύπρο

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) ανακοινώνουν τη διοργάνωση εργαστηρίων και Προγραμμάτων Κατάρτισης στα Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό τον σύνδεσμο

Συνεχίστε την ανάγνωση