Νέα

wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 –  ,

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στη Διδασκαλία Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Ανακοινώνουμε την έναρξη σειράς δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Εκπαιδευτές Ενηλίκων με έμφαση την διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα βασίζεται στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό το…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg
 – 

Webinar: H Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

Το Ερευνητικό Κέντρο CARDET διοργανώσε την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου ένα διαδικτυακό σεμινάριο για τη Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στα πλαίσια του έργου AdultDigitalUp. Στο πλαίσιο …
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 – 

Teachers and trainers in a changing world

Το Cedefop/ReferNet δημοσίευσε μια νέα έκθεση σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους δασκάλων και εκπαιδευτών ΕΕΚ στην Ευρώπη. Στην έκθεση παρουσιάζεται ο πολύπλοκος ρόλος τους στην απόκτηση τεχνολογ…
wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Μελέτες του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες

Παρατηρείται μια στροφή από την τυπική εκπαίδευση προς μια ευρύτερη προοπτική περιλαμβάνοντας ένα φάσμα σκληρών και ήπιων δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τ…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg

Το συνέδριο του δικτύου PES για την επανάσταση των δεξιοτήτων

Το συνέδριο “Ενδυναμώνοντας το εργατικό δυναμικό, γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων” εξέτασε τις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις δεξιοτήτων της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και το “οικοσύστημα δεξιοτ…
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 – 

κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης επιδιώκουν να αποσαφηνίσουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της επικύρωσης δεξιοτήτων. Οι κατευθυντή…
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 – 

Webinar – Πώς σχεδιάζω μια εκπαιδευτική διαδικασία για προπτυχιακό/μεταπτυχιακό κοινό;

Το δεύτερο μέρος της σειράς σεμιναρίων: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενήλικου πληθυσμού σε ακαδημαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης, από το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης Σε αυτό…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg
 – 

Εβδομάδες Ψηφιακής Πληροφόρησης 2023

Εβδομάδες Ψηφιακής Πληροφόρησης 2023 Οι Εβδομάδες Ψηφιακής Πληροφόρησης 2023 θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες από τις 17 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου 2023. Η εκστρατεία θα υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επ…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg
 – 

d-Response: μια ψηφιακή απάντηση σε περιόδους κρίσεων

Το έργο d-Response, φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ανάγκες των οργανισμών, που προκύπτουν λόγω της εκδήλωσης της πανδημίας COVID-19, που σχετίζονται με τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης, ακολουθώ…
wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Μόλις το 45% των Κυπρίων έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DESI, 2021) η Κύπρος κατατάσσεται στην 21η θέση μεταξύ των κρατών – μελών. Αν και η Κύπρος έχει βελτιώσει τις ε…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg
 – 

2BDIGITAL Υλοποίηση

Το 2BDigiatl Project έχει φτάσει στη φάση εφαρμογής του. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών και μαθητών τεχνικής εκπαίδευσης στις ψηφιακές εκπαιδευτικές δεξιότητες, προκειμένου να μειω…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg
 – 

Teachers go digital

Οι σχετικές Ψηφιακές Αρχές της Λιθουανίας μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Αθλητισμού της Λιθουανίας σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε μια διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Teachers go dig…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg
 – 

Blog

Το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής πολιτικής έχει καινούριο blog! Διαβάστε όλες τις τελευταίες σχετικές ειδήσεις ακολουθώντας το σύνδεσμο
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg
 – 

Το CARDET στο Cyprus Forum

Ο εκπαιδευτικός όμιλος CARDET εκπροσωπήθηκε από τον διευθυντή του, Δρ Χαράλαμπο Βρασίδα στο Cyprus Forum, κατά τη δεύτερη ημέρα του συνδερίου, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022. Το Cyprus Forum α…
wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Digi-Ageing – Αντιμετωπίζοντας την μοναξιά στην Τρίτη ηλικία

Την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά εκδήλωση από τον Όμιλο Ματέρια με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και θέμα «Digi-Ageing – Αντιμετωπίζοντας την μοναξιά στην Τρίτη ηλικία…
wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Διεξαγωγή δωρεάν προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους του Κέντρου Παραγωγικότητας

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για τα νέα προγράμματα κατάρτισης που ξεκινούν τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίε…
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 – 

2BDIGITAL

The 2BDigital is a project that addressed to VET teachers and students. It focuses on developing skills and competences, neglected by the online teaching. Its aim is to prevent the increase of ineq…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg
 – 

1st Study Visit

The first Study Visit of AdultDigitalUp took virtually place on the 22/07/2022. The study visit was organized by team by CARDET, with the presence of representatives from theCyprus Ministry of E…
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 – 

Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης 2021-2027

Το Γραφείο Εθρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ) συντονίζει την υλοποίηση δράσεων για την εκπόνηση, παρακολούθηση και εποπτεία της νέας Εθνικής Σ…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg
 – 

Ενέργειες για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων

Το Ερευνητικό Κέντρο CARDET διενήργησε σειρά επαφών και ενημερώσεων για την προώθηση των δράσεων και επιδιώξεων του έργου AdultDigitalUp, το οποίο στοχεύει στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού τ…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg
 – 

Στρατηγικό Σχέδιο Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 2022-2024

Το Υφυπουργειο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει ώς αποστολή τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ποιότητας υπηρεσιών και εξυπηρέτησης που παρέχονται σε πολίτε…
wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων στην Κύπρο

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) ανακοινώνουν τη διοργάνωση εργαστηρίων και Προγραμμάτων Κατάρτισης στα Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση…