Ενηλικές με χαμηλές δεξιότητες

wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Μελέτες του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες

Παρατηρείται μια στροφή από την τυπική εκπαίδευση προς μια ευρύτερη προοπτική περιλαμβάνοντας ένα φάσμα σκληρών και ήπιων δεξιοτήτων που…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg

Το συνέδριο του δικτύου PES για την επανάσταση των δεξιοτήτων

Το συνέδριο “Ενδυναμώνοντας το εργατικό δυναμικό, γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων” εξέτασε τις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις δεξιοτή…
wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Μόλις το 45% των Κυπρίων έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DESI, 2021) η Κύπρος κατατάσσεται στην 21η θέση με…
wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Digi-Ageing – Αντιμετωπίζοντας την μοναξιά στην Τρίτη ηλικία

Την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά εκδήλωση από τον Όμιλο Ματέρια με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και θέμα …
wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Διεξαγωγή δωρεάν προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους του Κέντρου Παραγωγικότητας

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για τα νέα προγράμματα κατ…
wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων στην Κύπρο

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) ανακοινώνουν τη διοργάνωση εργαστηρίων και Πρ…