Συντάκτης: Alexandros

los_skilled_adults

Digi-Ageing – Αντιμετωπίζοντας την μοναξιά στην Τρίτη ηλικία

Την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά εκδήλωση από τον Όμιλο Ματέρια με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και θέμα «Digi-Ageing – Αντιμετωπίζοντας την μοναξιά στην Τρίτη ηλικία» στο πλαίσιο του έργου Digi – Ageing. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει για το έργο Digi-ageing, να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίας υγείας στην σωστή χρήση των εργαλείων ψηφιακής αναγνώρισης της μοναξιάς για τους επαγγελματίες υγείας του έργου Digi-Ageing όπως και να δώσει πρόσβαση στο εργαλείο «Καθοδήγηση των Αναμνήσεων» με σκοπό ενδυνάμωσης των ατόμων της τρίτης ηλικίας...

Συνεχίστε την ανάγνωση

los_skilled_adults

Διεξαγωγή δωρεάν προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους του Κέντρου Παραγωγικότητας

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για τα νέα προγράμματα κατάρτισης που ξεκινούν τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Συνεχίστε την ανάγνωση

adult_education

2BDIGITAL

The 2BDigital is a project that addressed to VET teachers and students. It focuses on developing skills and competences, neglected by the online teaching. Its aim is to prevent the increase of inequalities in education and its consequent derivation towards unemployment and youth exclusion. The 2BDigital project has developed a competence framework, that focuses on the development of VET students soft skills in online education environments online environment. The five framework competence areas – communication, collaboration, creativity, critical thinking and citizenship – assists teachers...

Συνεχίστε την ανάγνωση

adult_education

Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης 2021-2027

Το Γραφείο Εθρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ) συντονίζει την υλοποίηση δράσεων για την εκπόνηση, παρακολούθηση και εποπτεία της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης (ΕΣΔΒΜ) για τα έτη 2021-2027, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και αρμόδιους φορείς, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφ.: 89.482, ημερ.:27/5/2020) . Σημαντικές στοχεύσεις της ΕΣΔΒΜ αποτελούν, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, καθώς και η μείωση της ανεργίας, κυρίως μεταξύ των νέων. Ιδιαίτερη έμφαση...

Συνεχίστε την ανάγνωση

digital_skills

Ενέργειες για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων

Το Ερευνητικό Κέντρο CARDET διενήργησε σειρά επαφών και ενημερώσεων για την προώθηση των δράσεων και επιδιώξεων του έργου AdultDigitalUp, το οποίο στοχεύει στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών/τριων ενηλίκων και των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης. Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι του CARDET είχαν συνάντηση με εκπρόσωπους του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενώ συμμετείχαν σε ενημερωτική συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο της συνάντησης τους με τους εκπρόσωπους τους Υφυπουργείου,  συζητήθηκαν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ του Υφυπουργείου και...

Συνεχίστε την ανάγνωση

digital_skills

Στρατηγικό Σχέδιο Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 2022-2024

Το Υφυπουργειο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει ώς αποστολή τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ποιότητας υπηρεσιών και εξυπηρέτησης που παρέχονται σε πολίτες και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, η έρευνα και η καινοτομία. To Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στοχεύει με το αντίστοιχο σχέδιο να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής κοινωνίας να διασφαλίσει καθολική πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες και να αναβαθμίσει τις ψηφιακές δεξιότητες όλων...

Συνεχίστε την ανάγνωση

los_skilled_adults

Μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων στην Κύπρο

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) ανακοινώνουν τη διοργάνωση εργαστηρίων και Προγραμμάτων Κατάρτισης στα Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό τον σύνδεσμο

Συνεχίστε την ανάγνωση

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. | Privacy Policy