Μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων στην Κύπρο

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) ανακοινώνουν τη διοργάνωση εργαστηρίων και Προγραμμάτων Κατάρτισης στα Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

ΚΕΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό τον σύνδεσμο