Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) ανακοινώνουν τη διοργάνωση εργαστηρίων και Προγραμμάτων Κατάρτισης στα Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

ΚΕΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό τον σύνδεσμο

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Project Number: 101052752 | Privacy Policy