Πρόγραμμα Κατάρτισης

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στη Διδασκαλία Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Ανακοινώνουμε την έναρξη σειράς δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Εκπαιδευτές Ενηλίκων με έμφαση την διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα βασίζεται στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος AdultDigitalUp που εστιάζει στην ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτών ενηλίκων να εντάξουν και να εκμεταλλευτούν ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους.

Οι εκπαιδεύσεις του προγράμματος θα διεξαχθούν υβριδικά. Στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων, οι εκπαιδευτές θα καλύψουν τις ακόλουθες θεματικές: 

  • Μάθηση ενηλίκων και ψηφιακές δεξιότητες
  • Σχεδιασμός διδασκαλίας για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης
  • Διδασκαλία και αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων και να διακρίνουν τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων.
  • Επιλέγουν κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές για τη διδασκαλία ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης.
  • Περιγράφουν τις ψηφιακές δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν οι πολίτες και εκπαιδευτικοί του 21ου αιώνα, και να εφαρμόζουν συγκεκριμένα βήματα για να ενισχύσουν την ψηφιακή κατάρτισή τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων. 
  • Σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και να αξιολογούν τα μαθήματα  ψηφιακών δεξιοτήτων σε ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης.

Με το πέρας της επιμορφωτικής κατάρτισης, θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη δομή του προγράμματος, δείτε το αρχείο PDF.

Εγγραφή

Το έργο AdultDigitalUp υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο CARDET.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δρ. Ξάνθια Αριστείδου στο xanthia.aristidou@cardet.org και στο τηλέφωνο 22 080982.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Project Number: 101052752 | Privacy Policy