Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων Ενηλίκων στην Κύπρο

Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων Ενηλίκων στην Κύπρο
AdultDigitalUp_programma-katartisis-trainings

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Ανακοινώνουμε την έναρξη σειράς δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Εκπαιδευτές Ενηλίκων.

AdultDigitalUp_programma-katartisis-trainings-registration

Περιεχόμενο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη δομή του προγράμματος, δείτε το αρχείο PDF πιο κάτω.

AdultDigitalUp_programma-katartisis-trainings-registration

Εγγραφή

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δρ. Ξάνθια Αριστείδου στο xanthia.aristidou@cardet.org και στο τηλέφωνο 22 080982

Σχετικά με το έργο

Το AdultDigitalUp επικεντρώνεται στην προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να να χρησιμοποιήσουν στοιχεία ψηφιοποίησης στις θεματικές τους περιοχές, για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων βοηθώντας ιδιαίτερα ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση.

Περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση

Η κατανόηση των αναγκών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι κατά την μάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων είναι το πρώτο μας βήμα. Στοχεύουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας των ενηλίκων εκπαιδευομένων στην Κύπρο, ώστε να είναι περισσότερο προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Για να το πετύχουμε αυτό, θα σχεδιάσουμε καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης των αντίστοιχων εκπαιδευτών ενηλίκων

Επίσκεψη στην πλατφόρμα