Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων Ενηλίκων στην Κύπρο

Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων Ενηλίκων στην Κύπρο

Σχετικά με το έργο

Το έργο AdultDigitalUp στόχευσε στην υποστήριξη των κυπριακών αρχών για τη ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων στην Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, μέσω της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση

Η κατανόηση των αναγκών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι κατά την μάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων είναι το πρώτο μας βήμα. Στοχεύουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας των ενηλίκων εκπαιδευομένων στην Κύπρο, ώστε να είναι περισσότερο προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Για να το πετύχουμε αυτό, θα σχεδιάσουμε καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης των αντίστοιχων εκπαιδευτών ενηλίκων

Επίσκεψη στην πλατφόρμα