Εκπαίδευση Ενηλίκων

wp-content/uploads/2022/05/adultdigitalup-gfx-ABOUT-09.svg
 – 

Συνέδριο: Νέες Τάσεις στο Χώρο των Βιβλιοθηκών Προτάσεις για Εφαρμογή Καινοτόμων Πρακτικών

Η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ), η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το CARDET συνδιοργάν…
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 –  ,

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στη Διδασκαλία Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Ανακοινώνουμε την έναρξη σειράς δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Εκπαιδευτές Ενηλίκων με έμφαση την διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων. Τ…
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 – 

Teachers and trainers in a changing world

Το Cedefop/ReferNet δημοσίευσε μια νέα έκθεση σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους δασκάλων και εκπαιδευτών ΕΕΚ στην Ευρώπη. Στην έκθεση…
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 – 

κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης επιδιώκουν να αποσαφηνίσουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτ…
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 – 

Webinar – Πώς σχεδιάζω μια εκπαιδευτική διαδικασία για προπτυχιακό/μεταπτυχιακό κοινό;

Το δεύτερο μέρος της σειράς σεμιναρίων: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενήλικου πληθυσμού σε ακαδημαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης, …
wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Digi-Ageing – Αντιμετωπίζοντας την μοναξιά στην Τρίτη ηλικία

Την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά εκδήλωση από τον Όμιλο Ματέρια με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και θέμα …
wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Διεξαγωγή δωρεάν προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους του Κέντρου Παραγωγικότητας

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για τα νέα προγράμματα κατ…
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 – 

Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης 2021-2027

Το Γραφείο Εθρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ) συντονίζει την υλοποίηση δράσεων γι…