Άρθρα

wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 –  ,

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στη Διδασκαλία Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Ανακοινώνουμε την έναρξη σειράς δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Εκπαιδευτές Ενηλίκων με έμφαση την διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα βασίζεται στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό το…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg
 – 

Webinar: H Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

Το Ερευνητικό Κέντρο CARDET διοργανώσε την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου ένα διαδικτυακό σεμινάριο για τη Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στα πλαίσια του έργου AdultDigitalUp. Στο πλαίσιο …
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 – 

Teachers and trainers in a changing world

Το Cedefop/ReferNet δημοσίευσε μια νέα έκθεση σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους δασκάλων και εκπαιδευτών ΕΕΚ στην Ευρώπη. Στην έκθεση παρουσιάζεται ο πολύπλοκος ρόλος τους στην απόκτηση τεχνολογ…
wp-content/uploads/2022/07/los_skilled_adults-placeholder-2.svg

Μελέτες του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες

Παρατηρείται μια στροφή από την τυπική εκπαίδευση προς μια ευρύτερη προοπτική περιλαμβάνοντας ένα φάσμα σκληρών και ήπιων δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τ…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg

Το συνέδριο του δικτύου PES για την επανάσταση των δεξιοτήτων

Το συνέδριο “Ενδυναμώνοντας το εργατικό δυναμικό, γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων” εξέτασε τις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις δεξιοτήτων της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και το “οικοσύστημα δεξιοτ…
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 – 

κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης επιδιώκουν να αποσαφηνίσουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της επικύρωσης δεξιοτήτων. Οι κατευθυντή…
wp-content/uploads/2022/07/adult_education-placeholder-2.svg
 – 

Webinar – Πώς σχεδιάζω μια εκπαιδευτική διαδικασία για προπτυχιακό/μεταπτυχιακό κοινό;

Το δεύτερο μέρος της σειράς σεμιναρίων: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενήλικου πληθυσμού σε ακαδημαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης, από το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης Σε αυτό…
wp-content/uploads/2022/07/digital_skills-placeholder-2.svg
 – 

Εβδομάδες Ψηφιακής Πληροφόρησης 2023

Εβδομάδες Ψηφιακής Πληροφόρησης 2023 Οι Εβδομάδες Ψηφιακής Πληροφόρησης 2023 θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες από τις 17 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου 2023. Η εκστρατεία θα υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επ…