Το συνέδριο του δικτύου PES για την επανάσταση των δεξιοτήτων

Το συνέδριο “Ενδυναμώνοντας το εργατικό δυναμικό, γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων” εξέτασε τις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις δεξιοτήτων της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και το “οικοσύστημα δεξιοτήτων” που αναδύεται ως απάντηση στο χάσμα αυτό.

Αναρτήθηκε

13 Ιουνίου, 2023

Κατηγορία

Alexandros