Το συνέδριο του δικτύου PES για την επανάσταση των δεξιοτήτων

Το συνέδριο “Ενδυναμώνοντας το εργατικό δυναμικό, γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων” εξέτασε τις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις δεξιοτήτων της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και το “οικοσύστημα δεξιοτήτων” που αναδύεται ως απάντηση στο χάσμα αυτό.

Αναρτήθηκε

13 Ιουνίου, 2023

Κατηγορία

Alexandros

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Project Number: 101052752 | Privacy Policy