Συνέδριο: Νέες Τάσεις στο Χώρο των Βιβλιοθηκών Προτάσεις για Εφαρμογή Καινοτόμων Πρακτικών

Η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ), η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το CARDET συνδιοργάνωσαν στις 2 Νοεμβρίου 2022  το συνέδριο  “Νέες Tάσεις στο Xώρο των Bιβλιοθηκών: Προτάσεις για Εφαρμογή Καινοτόμων Πρακτικών“.

Οι σύγχρονες Βιβλιοθήκες αποτελούν κέντρα διαχείρισης της γνώσης, οι οποίες όχι μόνο παρέχουν πρόσβαση σε συλλογές βιβλίων και περιοδικών, αλλά συλλέγουν, διαχειρίζονται και διαδίδουν πληροφορίες και γνώση, στηρίζοντας την ανοικτή επιστήμη. Ταυτόχρονα, έχουν επιφορτιστεί με την εκπαίδευση των χρηστών σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων δεξιοτήτων που ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της παραδοσιακής βιβλιογραφικής εκπαίδευσης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις εξάλλου, επιβάλλουν στις Βιβλιοθήκες να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό τους ρόλο και να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που παρέχονται, με σκοπό την ανάδειξή τους σε σύγχρονους και ουσιαστικούς πυλώνες της έρευνας, της εκπαίδευσης και της γνώσης. Επιπλέον, οι Βιβλιοθήκες αποτελούν πλέον σημεία συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων, ενθαρρύνοντας  το διάλογο και το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Στο συνεδριο, πραγματοποιήθηκε επίσης παρουσίαση του έργου AdultDigitalUp, η οποία επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των βιβλιοθηκονόμων.

Αναρτήθηκε

02 Νοεμβρίου, 2023

Κατηγορία

Manager