Μόλις το 45% των Κυπρίων έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DESI, 2021) η Κύπρος κατατάσσεται στην 21η θέση μεταξύ των κρατών – μελών. Αν και η Κύπρος έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους του δείκτη DESI, οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες των Κύπριων παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο του 56 % στην ΕΕ. Μόλις το 45% των Κυπρίων ηλικίας 16 έως 74 ετών έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο ΦileNews

Αναρτήθηκε

14 Μαρτίου, 2023

Κατηγορία

Alexandros

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Project Number: 101052752 | Privacy Policy