κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης επιδιώκουν να αποσαφηνίσουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της επικύρωσης δεξιοτήτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε όλους όσοι εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή της επικύρωσης δεξιοτήτων και προορίζονται να αποσαφηνίσουν σχετικές αδιευκρίνιστες λεπτομέριες.

Αναρτήθηκε

13 Ιουνίου, 2023

Κατηγορία

Alexandros