5η Ενημερωτική Ημερίδα: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου

Στις 20 Φεβρουαρίου 2024 είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε τα αποτελέσματα, δράσεις και προσεγγίσεις του έργου AdultDigitalUp στην ημερίδα που διοργανώσαμε σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας αναλύθηκε η διασύνδεση και συνεισφορά του έργου στην επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση 2021-27 καθώς και όλα τα βήματα που λήφθηκαν από την ομάδα του έργου για την προσφορά ενός ολοκληρωμένου και πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων. Παράλληλα, διεξήχθη ανοιχτός διάλογος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΑΝ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και εμπειρογνωμόνων για μελλοντικές δράσεις και ενέργειες που μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και στην περεταίρω στήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Κύπρο.

Αναρτήθηκε

21 Φεβρουαρίου, 2024

Κατηγορία

Manager