Το CARDET στο Cyprus Forum

Ο εκπαιδευτικός όμιλος CARDET εκπροσωπήθηκε από τον διευθυντή του, Δρ Χαράλαμπο Βρασίδα στο Cyprus Forum, κατά τη δεύτερη ημέρα του συνδερίου, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Cyprus Forum αποτελεί ένα θεσμό που προωθεί μέσω συζητήσεων και προτάσεων ειδημόνων δράσεις και εντοπισμένες ενέργειες που σκοπεύουν στη βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη πολιτική στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Αναρτήθηκε

12 Οκτωβρίου, 2022

Κατηγορία

Alexandros

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Project Number: 101052752 | Privacy Policy