Το CARDET στο Cyprus Forum

Ο εκπαιδευτικός όμιλος CARDET εκπροσωπήθηκε από τον διευθυντή του, Δρ Χαράλαμπο Βρασίδα στο Cyprus Forum, κατά τη δεύτερη ημέρα του συνδερίου, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Cyprus Forum αποτελεί ένα θεσμό που προωθεί μέσω συζητήσεων και προτάσεων ειδημόνων δράσεις και εντοπισμένες ενέργειες που σκοπεύουν στη βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη πολιτική στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Αναρτήθηκε

12 Οκτωβρίου, 2022

Κατηγορία

Alexandros