Ενέργειες για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων

Το Ερευνητικό Κέντρο CARDET διενήργησε σειρά επαφών και ενημερώσεων για την προώθηση των δράσεων και επιδιώξεων του έργου AdultDigitalUp, το οποίο στοχεύει στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών/τριων ενηλίκων και των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης. Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι του CARDET είχαν συνάντηση με εκπρόσωπους του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενώ συμμετείχαν σε ενημερωτική συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης τους με τους εκπρόσωπους τους Υφυπουργείου,  συζητήθηκαν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ του Υφυπουργείου και του CARDET για την από κοινού προώθηση των στόχων και δράσεων του AdultDigitalUp. Επιπρόσθετα,  παρουσιάστηκε από το Υφυπουργείο ένα προσχέδιο της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα φιλοξενήσει δράσεις, δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία ψηφιακών δεξιοτήτων, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.

Πέρα από τη σημαντική και εποικοδομητική συνάντηση της ομάδας με το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, εκπρόσωποι τoυ AdultDigitalUp έλαβαν μέρος σε συνάντηση του έργου Partnership for Digital Education Readinesss Collaboration for Effective Digital Education (D-COLLAB) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τη συμμετοχή τους, παρουσίασαν τις ενέργειες του έργου AdultDigitalUP και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτό, ενώ συζήτησαν με τους συμμετέχοντες αποτελεσματικούς τρόπους και καλές πρακτικές για την εισαγωγή της ψηφιακής διδασκαλίας στη μάθηση.

Δια μέσω της παρουσίας τους στην εκδήλωση, οι εκπρόσωποι του CARDET έλαβαν και κατέγραψαν σημαντικές πληροφορίες και ανατροφοδότηση όσον αφορά τις προκλήσεις που καταγράφονται στον τομέα της ψηφιακής μάθησης, που θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες κατά τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και των δράσεων του AdultDigitalUp.

Το έργο AdultDigitalUP υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, και υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (Directorate-General for Structural Reform Support – DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το έργο στοχεύει στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευτών/τριων ενηλίκων και των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης.

Αναρτήθηκε

28 Ιουλίου, 2022

Κατηγορία

Alexandros