Εβδομάδες Ψηφιακής Πληροφόρησης 2023

Εβδομάδες Ψηφιακής Πληροφόρησης 2023

Οι Εβδομάδες Ψηφιακής Πληροφόρησης 2023 θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες από τις 17 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου 2023. Η εκστρατεία θα υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα περιλαμβάνει διεθνείς και εθνικούς εταίρους και συμμετέχοντες οργανισμούς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 2023” θα συμβάλουν σημαντικά στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, το οποίο προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και οι δράσεις του θα υποστηρίζονται από το σύνθημα “Ενισχύστε τις ψηφιακές σας δεξιότητες”, το οποίο αποτελεί έκκληση για δράση προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και κάθε άτομο που ζει στην Ευρώπη να μάθει νέες δεξιότητες, τόσο βασικές όσο και προηγμένες, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με αυτοπεποίθηση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Εβδομάδες Ψηφιακής Πληροφόρησης 2023 ή συμμετάσχετε ενεργά!

Αναρτήθηκε

04 Απριλίου, 2023

Κατηγορία

Alexandros

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Project Number: 101052752 | Privacy Policy